bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
invia mail stampa
spacerprecedente2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  spacerspacer

Noas ÀTERAS NATZIONES - 15/10/2012

Sa Catalugna faghet giai parte de s'Unione Europea

Un'istùdiu  giurìdicu de ERC cunfirmat sa tesi chi un'Istadu catalanu virtuale non diat essire dae sa UE

No est a beru chi, si sa Catalugna esseret indipendente, nche la diant bogare dae s'Uniione Europea.  Chie lu narat faghet petzi contrainformatzione e est finas unu pagu in malafide. Gasi resurtat dae unu raportu  subra de s'ampliamentu internu de sa UE chi ant presentadu  in sa sede...[sighit]

Noas LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS: - 14/10/2012

Donna Berta

de Leopoldo Alas, bortadu in sardu dae Giuanne Muroni

Donna Berta est unu romanzu chi  Lepoldo Alas at publicadu in su  su 1892. Como b'est finas sa versione in limba sarda. Sa tradutzione da s'ispagnlu a su sardu l'at fata Giuanne Muroni.  Est su contu de amore e de fide assoluta de sa protagonista omònima, chi, pro s´int...[sighit]

Noas LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS: - 14/10/2012

Dublinesos

de James Joyce, bortadu in sardu dae Sarvadore Serra

"Dubliners" James Joyce l'at publicadu   in su 1914.  Como b'est finas  sa versione in limba sarda. Sa tradutzione dae s'inglesu a su sardu l'at fata Sarvadore Serra.  L'at publicada sa sotziedade editoriale Papiros, in sa sèrie SenaLàcanas  S'òper...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES Noas - 12/10/2012

Operas de sa literadura bortadas in limba sarda

Las presentant sa chida chi benit in Casteddu

Sa Regione sarda in custos annos at agiuadu  sos editores chi ant fatu tradutziones in sardu de libros de sa literadura europea. B'at àpidu giai resurtados importantes. In mesu de sos autore traduidos b'at James Joyce, Garcia Marquez, Luis Sepulveda, Goethe, Stevenson, Alas, Mendoza, Von...[sighit]

Noas SARDU NOAS - 07/10/2012

In Mores presentant su progetu didàticu Iscola e Logu

Si tratat de laboratòrios in limba sarda pro sas iscolas elementares

Dae su Servìtziu Linguìsticu Territoriale  Logudoro retzimus e publicamus: Martis, su 10 de santugaine  de su 2012, a sas ses (18.00) de sero, in su tzentru sotziale de Mores, b'est  sa presentada de su progetu didaticu Iscola e Logu , ammaniadu dae sos Servitzios Li...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES SARDU NOAS - 05/10/2012

“Istudiare in sardu: a si podet faghere?”

Addòviu culturale in Tàtari su 12-10-2012, organizadu dae s'assòtziu "Su Majolu"

Su 12 de custu mese, cuncruit in Tàtari sa sèrie de letziones in sardu "Su sardu in tres paràulas", ca sunt istados tres sos professores (Diegu Corràine, Màriu Puddu, Brunu Sini) chi ant fatu sas letziones issoro in s'Universidade. Su cursu ideadu dae s'assò...[sighit]

Noas ÀTERAS NATZIONES - 28/09/2012

Referendum de autodeterminatzione in Catalugna

Su Parlamentu Catalanu at naradu chi eja

B'at àpidu 84 votos in favore e 21 contra. Ant votadu in favore CiU, ERC, ICV, Ernest Maragall e Laporta. Sos sotzialistas si sunt astènnidos. Custu est su testu de sa risolutzione, bortadu dae su catalanu in sardu:  1-   Su Parlamentu de Catalugna  reconnoschet&n...[sighit]

Noas - 26/09/2012

Un'iscritore de gabbale si nch'est andadu: Giuanne Frantziscu Pintore

su 24 de cabudanni de su 2012

Sena chi nemos si l'aeret isetadu, Giuanne Frantziscu, nos nch'at lassadu. Deo e unos cantos amigos meos l'aìmus bidu in una riunione de sa cooperartiva Papiros, editore de custu situ, pròpiu sa chida colada. Fiat istadu su primu a arribbare, fiat cuntentu e alligru, aiat leadu parte ...[sighit]

Noas ÀTERAS LIMBAS - 04/10/2012

Addòviu de importu pro faeddare de tradutzione biosanitària

B'at leadu parte su TERMCAT de Bartzellona

Su  TERMCAT at leadu parte in sas Dies Sientìficas e Professionales de Tradutzione Mèiga ( Jornades Cientifiques i Professionals de Traducciò Mèdica)   in sa sede  de s’ IDEC-Universitat Pompeu Fabra de Bartzellona.  Sas dies, organiza...[sighit]

Noas LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS: - 01/10/2012

Sa morte austera

de Pere Coromines i Montanya, bortadu in sardu dae Antoni Arca

Su libru de Pere Coromines i Montanya  "La mort austera" si podet lèghere finas in sardu. Custa editzione l'at publicada sa sotziedade editoriale Condaghes in sa sèrie "SenaLàcanas". Sa tradutzione dae su catalanu a su sardu l'at fata Antoni Arca. Su libru nos cramat&n...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]