bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

28/09/2012

Referendum de autodeterminatzione in Catalugna

Su Parlamentu Catalanu at naradu chi eja

B'at àpidu 84 votos in favore e 21 contra. Ant votadu in favore CiU, ERC, ICV, Ernest Maragall e Laporta. Sos sotzialistas si sunt astènnidos. Custu est su testu de sa risolutzione, bortadu dae su catalanu in sardu:

 1-   Su Parlamentu de Catalugna  reconnoschet  e est cuntentu mannu  de su resurtadu enorme  otentu in sa manifestatzione de massa  de s'ùndighi de cabudanni  in sas carreras de Bartzellona, cun sa paràula de òrdine "Catalugna, Istadu nou de Europa" .

2-    Su Parlamentu de Catalugna  cunstatat chi  in custos ùrtimos trinta annos  una parte importante a beru  de su catalanismu  s'est impinnada meda in sa trasformatzione de s'Istadu ispagnolu,   pro nde pòdere fàghere parte sena renuntziare a sas aspiratziones natzionales legìtimas nostras,  a sa voluntade nostra de autoguvernu,  a sa continuidade nostra comente natzione. Ma, sende chi sas rispostas de s'Istadu ispagnolu sunt istadas semper negativas, sa Catalugna devet cumintzare sa transitzione natzionale sua fundada in su deretu a detzìdere.

3-    Est pro custu chi su Parlamentu  manifestat sa netzessidade chi sa Catalugna sigat su caminu suo, cunstatende sa netzessidade chi su pòpulu catalanu detzidat in manera lìbera e democràtica  su venidore colletivu suo, chi est s'ùnica manera  de garantire su progressu sotziale, s'isvilupu econòmicu, s'afortimentu democràticu  e su promovimentu  de sa cultura e de sa limba pròpias.

4-    Su Parlamentu pedit  a su Guvernu de sa  Generalitat,  a sas fortzas polìticas e a sos agentes sotziales e econòmicos  de promòvere su cunsensu prus mannu possìbile  pro incaminare  custu protzessu democràticu  e sa tabella de caminu  cunsighente, dialoghende cun sa comunidade internatzionale, cun  s'Unione Europea e cun su guvernu ispagnolu, pro fàghere a manera chi sos tzitadinos catalanos si potzant autodeterminare  in unu cuadru  de libertade prena, de rispetu de su pluralismu, de promovimentu de su dibàtidu e de cunvivèntzia democràtica, sena peruna impositzione.

5-    Su Parlamentu de Catalugna cunstatat sa netzessidade  chi su pòpulu de Catalugna  potzat determinare  in manera lìbera e  democràtica su venidore colletivu suo e  pedit a su Guvernu de fàghere una cunsulta, cun prioridade,  in sa legisladura chi benit


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]