bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

15/10/2012

Sa Catalugna faghet giai parte de s'Unione Europea

Un'istùdiu  giurìdicu de ERC cunfirmat sa tesi chi un'Istadu catalanu virtuale non diat essire dae sa UE

No est a beru chi, si sa Catalugna esseret indipendente, nche la diant bogare dae s'Uniione Europea.  Chie lu narat faghet petzi contrainformatzione e est finas unu pagu in malafide. Gasi resurtat dae unu raportu  subra de s'ampliamentu internu de sa UE chi ant presentadu  in sa sede  de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, est a nàrrere, Manca Republicana de Catalugna).

S'istùdiu,  elaboradu  dae su catedràticu de Sièntzia Política Jordi Mata,  dae su  professore de Deretu Comunitàriu Alfonso González e dae sos  professores de Deretu Costitutzionale Jordi Jaira e Laura Román, ponet in craru chi est "perfetamente cumpatìbile s'atzessu  a s'indipendèntzia natzionale  cun sa  continuidade de s'apartenèntzia  a s'Unione  Europea de sos Istados noos".

"Non b'at perunu artìculu,  in perunu tratadu,  chi impedat  sa continuidade de s'apartenèntzia  de una Catalugna  indipendente a sa  UE, bastat chi si rispetent  sos printzìpios democràticos e sos deretos de sos tzitadinos", at pretzisadu  Marta Rovira, nùmeru duos de su partidu.

Cunforma a s'istùdiu, sa figura giurìdica chi diat torrare cun custa continuidade est sa  "sutzessione de Istados".Una figura chi ìmplicat  a eredare sos deretos e sas obligatziones  chi s'Ispagna  tenet in àmbitu internatzionale, e chi diat chèrrere nàrrere chi, si sa Catalugna est giai Europa, non diat sessare de l'èssere.

Semper e cando, su fatu  chi non b'apat  perunu artìculu  nen perunu tratadu  o cunventzione  chi detèrminet  comente diat abbarrare sa parte  de un'Istadu membru chi s'ischìrriet dae un'àteru, cunsentit s'aplicatzione de custu printzìpiu generale de deretu: "Totu su chi  no est proibidu in manera espressa est permissu".


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]