bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

28/06/2014

Su Prèmiu Max Leopold Wagner, pro s'unidade e sa moderniade de su sardu

Binchidores Biroe Carvone  e Giacarlo Secci, cun tesis de làurea de sardu e in sardu

Eris in Pasada, su sìndigu de Pasada Roberto Tola e Diegu Corràine diretore editoriale de Papiros ant premiadu sos binchidores de sa prima annualidade de su Prèmiu Wagner: Biroe Carvone pro sa Tesi in italianu de argumentu linguìsticu sardu, “Fonètica e morfologia de Bìroro, Bòrore, Duarche”, e Giancarlo Secci pro sa Tesi in sardu subra de sos "Prèmios literàrios in Sardigna".

Su Prèmiu: unu diploma e 500€ peròmine.

Cumplimentos a ambos.


dae manca: Diegu Corràine e Sarvadore Carvone

dae manca: Diegu Corràine e Giancarlo Secci

AMMENTU DE M L WAGNER

Sos binchidores ant fatu onore a sa limba nostra e a Max Leopold Wagner, chi at dadu a su sardu presèntzia e valore internatzionale, cun totu sa vida sua de istudiosu. 
Amus imparadu meda e semus galu imparende meda dae issu, a pagas dies dae su de 52 anniversàrios de sa dispedida sua in Washington, su 9 de trìulas de su 1962!
Sende chi pagos si nde sunt ammentende de issu, finas sos chi si sunt semper proclamados comente allievos, nois faghimus sa parte minoredda nostra pro nde mantènnere s'ammentu e s'idea, cun s'isperu de l'ammentare semper, cada annu, cun su Prèmiu!
Wagner at tentu su mèritu mannu de àere afirmadu sa personalidade de su sardu comente limba, mescamente cun s'òpera "La lingua sarda" e cun su DES, Ditzionàriu etimològicu sardu.
Su Prèmiu intituladu a Wagner  agiuat sos istùdios linguìsticos IN limba sarda, mescamente de giòvanos, cun Tesis de làurea in limba sarda de cale si siat argumentu e  Tesis de làurea in cale si siat limba ma de argumentu linguìsticu sardu.


RINGRATZIAMENTOS

Gràtzias a totu sos presentes, a su sìndigu de Pasada Roberto Tola chi at dadu su patronadu, a Papiros Libros, chi at ideadu e organizadu su Prèmiu, a Mariolina Mannia, presidente de Papiros.
Eris est istadu unu sero bellu pro su presente e venidore de sa limba sarda, de unidade e de voluntade de afortire sa limba nostra, finas gràtzias a sos istùdios de Wagner, chi no at semper propostu una visione sistemàtica e unitària de sa limba sarda.
A nos torare a bìdere in s'editzione 2015 de su Prèmiu, cun àteras Tesis de Làurea  

#red. Limbas & Natziones

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]