bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


28/06/2014

Su Prèmiu Max Leopold Wagner, pro s'unidade e sa moderniade de su sardu

Binchidores Biroe Carvone  e Giacarlo Secci, cun tesis de làurea de sardu e in sardu

Eris in Pasada, su sìndigu de Pasada Roberto Tola e Diegu Corràine diretore editoriale de Papiros ant premiadu sos binchidores de sa prima annualidade de su Prèmiu Wagner: Biroe Carvone pro sa Tesi in italianu de argumentu linguìsticu sardu, “Fonètica e morfologia de Bìroro, Bòrore, Duarche”, e Giancarlo Secci pro sa Tesi in sardu subra de sos "Prèmios literàrios in Sardigna".

Su Prèmiu: unu diploma e 500€ peròmine.

Cumplimentos a ambos.


dae manca: Diegu Corràine e Sarvadore Carvone

dae manca: Diegu Corràine e Giancarlo Secci

AMMENTU DE M L WAGNER

Sos binchidores ant fatu onore a sa limba nostra e a Max Leopold Wagner, chi at dadu a su sardu presèntzia e valore internatzionale, cun totu sa vida sua de istudiosu. 
Amus imparadu meda e semus galu imparende meda dae issu, a pagas dies dae su de 52 anniversàrios de sa dispedida sua in Washington, su 9 de trìulas de su 1962!
Sende chi pagos si nde sunt ammentende de issu, finas sos chi si sunt semper proclamados comente allievos, nois faghimus sa parte minoredda nostra pro nde mantènnere s'ammentu e s'idea, cun s'isperu de l'ammentare semper, cada annu, cun su Prèmiu!
Wagner at tentu su mèritu mannu de àere afirmadu sa personalidade de su sardu comente limba, mescamente cun s'òpera "La lingua sarda" e cun su DES, Ditzionàriu etimològicu sardu.
Su Prèmiu intituladu a Wagner  agiuat sos istùdios linguìsticos IN limba sarda, mescamente de giòvanos, cun Tesis de làurea in limba sarda de cale si siat argumentu e  Tesis de làurea in cale si siat limba ma de argumentu linguìsticu sardu.


RINGRATZIAMENTOS

Gràtzias a totu sos presentes, a su sìndigu de Pasada Roberto Tola chi at dadu su patronadu, a Papiros Libros, chi at ideadu e organizadu su Prèmiu, a Mariolina Mannia, presidente de Papiros.
Eris est istadu unu sero bellu pro su presente e venidore de sa limba sarda, de unidade e de voluntade de afortire sa limba nostra, finas gràtzias a sos istùdios de Wagner, chi no at semper propostu una visione sistemàtica e unitària de sa limba sarda.
A nos torare a bìdere in s'editzione 2015 de su Prèmiu, cun àteras Tesis de Làurea  

#red. Limbas & Natziones

» in segus